Actievoorwaarden winactie fietsverlichtingscampagne Drenthe 2023

Voorwaarden:

 1. Deze actie wordt georganiseerd door: provincie Drenthe.
 2. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimale leeftijd van 16 jaar hebben en woonachtig zijn in Nederland. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen aan deze actie als zij hiervoor toestemming hebben gekregen van hun ouders/verzorgers.
 3. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de QR-code hebt gescand en je e-mailadres hebt verstuurd.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer meedoen aan deze actie.
 5. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het beoogde doel. Gegevens worden verwijderd een week na de prijsuitreiking. Tenzij is aangegeven dat gegevens langer bewaard en gebruikt mogen worden.
 6. Meedoen aan deze actie kan tot en met 31 december 2023.
 7. Deelnemers zijn verplicht informatie te verschaffen die actueel, correct en compleet is.
 8. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er toestemming is gegeven en/of dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij het versturen van de prijzen.
 9. De winnaars van deze actie worden gekozen op een onpartijdige wijze.
 10. In de eerste helft van januari 2024 maken we de winnaars van deze actie bekend.
 11. De e-mailadressen van de winnaars worden eenmalig gebruikt om hen te informeren over de uitslag. Zij ontvangen een persoonlijk bericht op hun achtergelaten e-mailadres.
 12. Wanneer de winnaar zich niet na een week na bekendmaking hebben gemeld, wordt er een andere winnaar gekozen.
 13. Het is niet mogelijk om de prijzen in te wisselen voor geld of een andere goederen of diensten.
 14. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars eenmalig toestemming aan de provincie Drenthe om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 16. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 17. Druk- en zetfouten voorbehouden.
 18. De provincie Drenthe heeft het recht om deze winactie ten allen tijden te beëindigen, te verlengen, te wijzigen of aan te vullen.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.